Ministerie: rijinstructeurs mogen telefoon niet meer gebruiken tijdens rijles.

Rijinstructeurs die hun telefoon gebruiken tijdens het lesgeven, geven een verkeerd voorbeeld aan de beginnende bestuurder. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom het telefoongebruik door instructeurs verbieden en gaat hiervoor in overleg met de rijschoolbranche.

Bron: http://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2018/12/06/ministerie-rijinstructeurs-mogen-telefoon-niet-meer-gebruiken-tijdens-rijles/

Share this post